Back

06_Anunţ public SEA privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru: „PUZ – Introducere teren în intravilanul Municipiului Bistrița în vederea realizării unei baze sportive de agrement, în municipiul Bistriţa, extravilan, titular: SC TRANSILVANIA SPORT TEAM SRL.

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu şi declanşarea etapei de încadrare pentru: „PUZ – Introducere teren în intravilanul Municipiului Bistrița în vederea realizării unei baze sportive de agrement, în municipiul Bistriţa, extravilan, titular: SC TRANSILVANIA SPORT TEAM SRL.

 

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 900 - 1500 şi vineri între orele  900 - 1300.

Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 15 zile  de la data publicării anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site: 23.10.2020.