Back

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei iniţiale a etapei de încadrare privind planul Plan Urbanistic Zonal- Constituire zonă cu destinație specială, în vederea realizării obiectivului de investiții Cloud Regional Nord-Vest, în municipiul Bistrița, localitatea componentă Unirea, str. Aerodromului, nr. 33, titular SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE - DIRECȚIA LOGISTICĂ.

Anunţ public SEA privind decizia iniţială a etapei de încadrare pentru planul  

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei iniţiale a etapei de încadrare privind planul Plan Urbanistic Zonal- Constituire zonă cu destinație specială, în vederea realizării obiectivului de investiții Cloud Regional Nord-Vest, în municipiul Bistrița, localitatea componentă Unirea, str. Aerodromului, nr. 33,  titular SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE - DIRECȚIA LOGISTICĂ.

Având în vedere prevederile HG nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi după consultarea Comitetului Special Constituit din data de 27.12.2023 și din 03.01.2024, s-a luat decizia iniţială că PUZ- Constituire zonă cu destinație specială, în vederea realizării obiectivului de investiții Cloud Regional Nord-Vest în municipiul Bistrița, localitatea componentă Unirea, str. Aerodromului, nr. 33,  județul Bistrița-Năsăud, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Decizia motivată a etapei de încadrare poate fi consultată la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 900-1500 şi vineri între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare, se transmit, în scris, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, tel. 0263224064, fax. 02636223709,

e-mail:office@apmbn.anpm.ro , în zilele de luni până joi, între orele 800 – 1500 şi vineri, între orele 800 – 1300în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.

 

Data afișării pe site 07.02.2024