Back

Anunț privind disponibilizarea proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată precum și data dezbaterii publice pentru planul: al „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Poiana Ilvei, jud Bistrița Năsăud, UP I Poiana Ilvei”, titular: COMUNA POIANA ILVEI PRIN OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMEȘULUI MARE R.A.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat despre disponibilizarea proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată pentru planul: Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Poiana Ilvei, jud Bistrița Năsăud, UP I Poiana Ilvei”titular: COMUNA POIANA ILVEI PRIN OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMEȘULUI MARE R.A.

  1. Proiectul de plan (alternativa finală), raportul de mediu și a studiul de evaluare adecvată pot fi consultate pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud – http://apmbn.anpm.ro/ și pe site-ul Ocolului Silvic Izvorul Someșului Mare R.A. – https://osc-sant.ro/ 

Publicul interesat poate transmite comentarii și propuneri scrise până la data de 09.01.2024la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, e-mail: office@apmbn.anpm.ro, fax 0263/223709.

  1. Ședința de dezbatere publică a proiectului de plan, a Raportului de Mediu și a Studiului de evaluare adecvată va fi organizată în data de 09.01.2024, începând cu ora 13.00, în sala de sedințe a Primăriei Comunei Poiana Ilvei din localitatea Poiana Ilvei, str. Principală, nr. 97/A, , comuna, județul Bistrița-Năsăud cu analiza punctelor de vedere  formulate de autorităţile interesate de efectele implementării planului și observațiile  publicului.