Back

Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire hală montaje mecanice și electrice, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara, strada Parc Industrial, nr. 24, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular SC GSB ELECTRIC SRL-D reprezentată prin KOZUC ANDREI IOAN

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul Construire hală montaje mecanice și electrice, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara, strada Parc Industrial, nr. 24, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular SC GSB ELECTRIC SRL-D reprezentată prin KOZUC ANDREI IOAN

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8-14 şi vineri între orele 8-12, precum și

Decizia proiect SC GSB Electric SRL-D_29 noe 2019.docx

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Data afișării anunțului pe site 29.11.2019