Back

Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul Extindere rețea publică de apă și apă uzată menajeră în comuna Livezile, județul Bistrița Năsăud, propus a fi amplasat în localitatea Livezile și localitatea Dorolea, intravilan și extravilan, comuna Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular COMUNA LIVEZILE,

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul Extindere rețea publică de apă și apă uzată menajeră în comuna Livezile, județul Bistrița Năsăud, propus a fi amplasat în localitatea Livezile și localitatea Dorolea, intravilan și extravilan, comuna Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular COMUNA LIVEZILE,

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 8-14 şi vineri între orele 8-12, precum și l

DECIZIE proiect incadrare Comuna Livezile 10.01.2020.docx

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Data afișării anunțului pe site 10.01.2020