Back

Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare fără necesitatea evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere rețea gaze naturale și 16 branșamente gaze naturale din rețeaua propusă, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara, Aleea Trifoiului, nr. 38, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular SC STERN &CO SRL prin SC DIANOVA INSTAL SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără necesitatea evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere rețea gaze naturale și 16 branșamente gaze naturale din rețeaua propusă, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara, Aleea Trifoiului, nr. 38, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular SC STERN &CO SRL prin SC DIANOVA INSTAL SRL.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9-15 şi vineri între orele 9-13, precum și

Proiect DEI 26.11.2019 - SC Stern & CO SRL prin SC Dianova Instal SRL.doc

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 05.12.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 26.11.2019