Back

Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare parcare în cartierul de blocuri Grănicerilor Sud, oraș Năsăud”, propus a fi amplasat orașul Năsăud, str. Miron Cristea, domeniul public, județul Bistrița-Năsăud, titular: UAT ORAȘUL NĂSĂUD.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare parcare în cartierul de blocuri Grănicerilor Sud, oraș Năsăud”, propus a fi amplasat orașul Năsăud, str. Miron Cristea, domeniul public, județul Bistrița-Năsăud, titular: UAT ORAȘUL NĂSĂUD.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între orele 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare UAT ORAȘUL NASAUD proiect 7.11.2019.docx

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 16.11.2019.

Data afișării anunțului pe site 7.11.2019