Back

Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire bloc de locuințe 16 apartamente ANL pentru tineri, destinate închirierii, situat în localitatea Lechința, str. Târgului, fn, comuna Lechința, județul Bistriţa-Năsăud”, propus a fi amplasat în localitatea Lechința, fn, intravilan, județul Bistrița-Năsăud, titular: COMUNA LECHINȚA.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire bloc de locuințe 16 apartamente ANL pentru tineri, destinate închirierii, situat în localitatea Lechința, str. Târgului, fn, comuna Lechința, județul Bistriţa-Năsăud”, propus a fi amplasat în localitatea Lechința, fn, intravilan, județul Bistrița-Năsăud, titular: COMUNA LECHINȚA.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între orele 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare COMUNA LECHINTA proiect 14.02.2020

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 24.02.2020.

Data afișării anunțului pe site 14.02.2020