Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără necesitatea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere rețea gaze naturale și realizare 4 branșamente gaze naturale – soluție subterană, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Iancu Jianu, nr. 52, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular SC CONSULT IMOBIL SRL prin SC DIANOVA INSTAL SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără necesitatea evaluării  impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere rețea gaze naturale și realizare 4 branșamente gaze naturale – soluție subterană, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Iancu Jianu, nr. 52, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular SC CONSULT IMOBIL SRL prin SC DIANOVA INSTAL SRL.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9-15 şi vineri între orele 9-13, precum și

Proiect DEI 30.06.2020 - SC Consult Imobil SRL prin SC Dianova Instal SRL

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.07.2020 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 30.06.2020