Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru pentru proiectul ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul strada Gării÷Bulevardul Decebal÷strada Andrei Mureșanu÷strada Năsăudului", amplasat în municipiul Bistrița, intravilan, județul Bistrița-Năsăud, titular: U.A.T. MUNICIPIUL BISTRIȚA.

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud- anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul strada Gării÷Bulevardul Decebal÷strada Andrei Mureșanu÷strada Năsăudului", amplasat în municipiul Bistrița, intravilan, județul Bistrița-Năsăud, titular: U.A.T. MUNICIPIUL BISTRIȚA.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00, precum și

Decizie incadrare MUNICIPIUL BISTRIȚA-proiect 08.06.2018.docx

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  15.06.2018.

 

Data afisării pe site: 08.06.2018.