Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Amenajare centru civic cartier strada Fabricii, din comuna Lunca Ilvei, județul Bistriţa-Năsăud”, amplasat în localitatea Lunca Ilvei, str. Fabricii, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA LUNCA ILVEI.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Amenajare centru civic cartier strada Fabricii, din comuna Lunca Ilvei, județul Bistriţa-Năsăud”, amplasat în localitatea Lunca Ilvei, str. Fabricii, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA LUNCA ILVEI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare COMUNA LUNCA ILVEI proiect 8.08.2018

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 16.08.2018.

 

Data afişării anunţului pe site: 8.08.2018.