Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Amenajare lac piscicol Măluț 9, propus a fi amplasat în localitatea Măluț, extravilan, comuna Braniștea, albia majoră a râului Someșul Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC AGRO DOROLEA SRL.

 

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Amenajare lac piscicol Măluț 9, propus a fi amplasat în localitatea Măluț, extravilan, comuna Braniștea, albia majoră a râului Someșul Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC AGRO DOROLEA SRL.

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare SC AGRO DOROLEA SRL proiect 14.01.2020.doc

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 23.01.2020 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

 

Data afişării anunţului pe site: 14.01.2020