Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: "Amenajare piste de biciclete, pod rutier peste râul Someșul Mare și asfaltare străzi în orașul Sîngeorz-Băi", propus a fi amplasat în orașul Sîngeorz-Băi, intravilan, județul Bistrița-Năsăud.

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud- anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul: "Amenajare piste de biciclete, pod rutier peste râul Someșul Mare și asfaltare străzi în orașul Sîngeorz-Băi", propus a fi amplasat în orașul Sîngeorz-Băi, intravilan, județul Bistrița-Năsăud.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00, precum

Decizie incadrare UAT SINGEORZ-BAI-proiect pod-11.10.2018.doc

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  18.10.2018.

 

Data afisării pe site: 11.10.2018.