Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Amplasare staţie sortare şi staţie concasare agregate de balastieră”, propus a fi amplasat localitatea Braniştea, extravilan, comuna Braniştea, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC SICICORA SRL.

 

                                                        

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Amplasare staţie sortare şi staţie concasare agregate de balastieră”, propus a fi amplasat localitatea Braniştea, extravilan, comuna Braniştea, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC SICICORA SRL.

 

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE  incadrare SC SICICORA SRL - proiect.doc13 iunie2018

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  21.06.2018.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.06.2018.