Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Asfaltare alei Cartier Podirei – Cabane Figa, oraș Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud", în orașul Beclean, Cartier Podirei – Cabane Figa, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: U.A.T. BECLEAN

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Asfaltare alei Cartier Podirei – Cabane Figa, oraș Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud", în orașul Beclean, Cartier Podirei – Cabane Figa, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: U.A.T. BECLEAN

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

 

DECIZIE incadrare UAT BECLEAN-proiect 11.10.2017.docx

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 20.10.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 12.10.2017.