Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Atelier reparații auto” propus a fi amplasat în localitatea Herina, nr. 56, comuna Galații Bistriței, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: HUNNYADI IANOS

                     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul „Atelier reparații auto propus a fi amplasat în localitatea Herina, nr. 56, comuna Galații Bistriței, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular:  HUNNYADI IANOS.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare proiect HUNYADI IANOS 9 aug 2018

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 17.08.2018.

 

Data afişării anunţului pe site: 9.08.2018.