Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: "Consolidarea zonelor supuse alunecărilor de teren, în sat Dumbrăveni, comuna Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud", amplasat în intravilanul localității Dumbrăveni, comuna Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud, titular: COMUNA CICEU-GIURGEȘTI.

 

Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud- anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul: "Consolidarea zonelor supuse alunecărilor de teren, în sat Dumbrăveni, comuna Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud", amplasat în intravilanul localității Dumbrăveni, comuna Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud, titular: COMUNA CICEU-GIURGEȘTI.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00, precum și pe site-ul agenției http://anpmbn.anpm.ro.

Decizie incadrare COMUNA CICEU-GIURGESTI-proiect 06.09.2019.docx

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  15.09.2019.

 

Data afișării pe site: 06.09.2019.