Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Construire anexă gospodărească tip grajd și platformă depozitare gunoi de grajd, în localitatea Lunca Ilvei, str. Muncelului, nr. 112, comuna Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, titular: GĂLAN IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

 

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: Construire anexă gospodărească tip grajd și platformă depozitare gunoi de grajd, în localitatea Lunca Ilvei, str. Muncelului, nr. 112, comuna Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, titular: GĂLAN IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare PFA GALAN IOAN proiect 07 decembrie 2017

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  14.12.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 07.12.2017.