Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ” Construire bloc de locuințe colective de mici dimensiuni în regim de înălțime de max. P+2E amenajări exterioare”, propus a fi amplasat în în municipiul Bistrița, str. Constantin Brăiloiu, nr. 1C, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC AMICII BUILDING SRL.

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul: ”Construire bloc de locuințe colective de mici dimensiuni în regim de înălțime de max. P+2E amenajări exterioarepropus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Constantin Brăiloiu, nr. 1C, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC AMICII BUILDING SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-15,00 şi vineri între 9,00-13,00, precum şi

DECIZIE incadrare SC AMICII BUILDING SRL-proiect_ 29 noe 2019.doc

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de:  08.12.2019(în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site. 29. 11.2019.