Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Construire celula 2 în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor Tărpiu, comuna Dumitra, - modificări/corecții survenite la proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în localitatea Tărpiu, fn, comuna Dumitra, titular: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD.

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud - anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Construire celula 2 în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor Tărpiu, comuna Dumitra, - modificări/corecții survenite la proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în localitatea Tărpiu, fn, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, titular: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  JUDEȚUL  BISTRIȚA-NĂSĂUD.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00, precum și

DECIZIE incadrare UAT BN - Construire Celula 2 Depozit Tarpiu - proiect 20.03.2020.docx

 

Comentariile / Observațiile / Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de: 30.03.2020.

 

Data afișării pe site: 20.03.2020.