Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: "Construire HOTEL", propus a fi amplasat în: localitatea Colibița, intravilan, fn, comuna Bistrița Bistrița, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: S.C. DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud- anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si fără evaluare adecvată, pentru proiectul: "Construire HOTEL", propus a fi amplasat în: localitatea Colibița, intravilan, fn, comuna Bistrița Bistrița, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: S.C. DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00, precum și DECIZIE incadrare SC DIMEX 2000... SRL - proiect 10.08.2017

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  17.08.2017.

 

Data afisării pe site: 10.08.2017.