Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Construire local Școală Gimnazială P+1E cu 9 săli de clasă și anexe, în Sîngeorz-Băi, str. Cormaia, jud. BN-componenta drumuri și componenta rețele edilitare”, amplasat în orașul Sîngeorz-Băi, 5,244 km-străzi Cormaia, intravilan, extravilan, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: PRIMĂRIA SÎNGEORZ-BĂI.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Construire local Școală Gimnazială P+1E cu 9 săli de clasă și anexe, în Sîngeorz-Băi, str. Cormaia, jud. BN-componenta drumuri și componenta rețele edilitare”, amplasat în orașul Sîngeorz-Băi, 5,244 km-străzi Cormaia, intravilan, extravilan, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: PRIMĂRIA SÎNGEORZ-BĂI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare PRIMARIA SINGEORZ BAI drum, retele-proiect 12.04.2018.docx

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 19.04.2018.

 

Data afişării anunţului pe site: 12.04.2018.