Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Construire pensiune agroturistică în localitatea Colibița, comuna Bistrița Bîrgăului, județul Bistriţa-Năsăud”, în localitatea Colibița, intravilan, fn, CF 27696, comuna Bistrița Bîrgăului,, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC WHITE WINGS DDC SRL

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Construire pensiune agroturistică în localitatea Colibița, comuna Bistrița Bîrgăului, județul Bistriţa-Năsăud în localitatea Colibița, intravilan, fn, CF 27696, comuna Bistrița Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC WHITE WINGS DDC SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

Decizie incadrare SC WHITE WINGS DDC- proiect 14.06.2018.docx

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 21.06.2018.

 

Data afişării anunţului pe site: 14.06.2018.