Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Construire pensiune agroturistică”, în localitatea Rodna, extravilan, fn, comuna Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: REBREAN MACEDON

 

           

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul:Construire pensiune agroturistică în localitatea Rodna, extravilan, fn, comuna Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: REBREAN MACEDON

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare REBREAN MACEDON proiect  13.04.2017.docx

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 20.04.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.04.2017.