Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Construire pensiune agroturistică propus a fi amplasat în localitatea Colibița, fn, comuna Bistrița-Bîrgăului, identificat prin CF nr. 27515, nr. CAD 27515, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: HARUTA DOINA MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.

 

                     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul Construire pensiune agroturistică propus a fi amplasat în localitatea Colibița, fn, comuna Bistrița-Bîrgăului, identificat prin CF nr. 27515, nr. CAD 27515, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: HARUTA DOINA MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.

DECIZIE   PROIECT HARUTA DOINA II.docx _ 9 sept 2019

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 18.09.2019.

 

Data afişării anunţului pe site: 9.09.2019.