Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Construire poduri rutiere, pasarele pietonale, extindere trotuare și modernizare străzi în comuna Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Coșbuc, titular: COMUNA COȘBUC.

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud- anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Construire poduri rutiere, pasarele pietonale, extindere  trotuare  și modernizare străzi în comuna Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud, titular: COMUNA COȘBUC.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00, precum și

Decizie nr. incadrare COMUNA COSBUC - proiect 29.11.2019.docx

 

Comentariile / Observațiile / Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de: 09.12.2019.

 

Data afișării pe site: 29.11.2019.