Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Construire spălătorie auto”, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, str. Drumul Cetăţii, nr. 11, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC SUPERCOM SA.

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul: „Construire spălătorie auto”, propus a fi amplasat în municipiul Bistriţa, str. Drumul Cetăţii, nr. 11, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: SC SUPERCOM SA.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 900-1500 și vineri între orele 900-1300, precum şi

DECIZIE incadrare SC SUPERCOM SA - proiect 10.08.2017

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  18.08.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 11.08.2017.