Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Construire spaţii de cazare P+1E+M, propus a fi amplasat în localitatea Colibiţa, intravilan, CF 26742, comuna Bistriţa Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: BUF TUDOR BOGDAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.

            

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Construire spaţii de cazare P+1E+M, propus a fi amplasat în localitatea Colibiţa, intravilan, CF 26742, comuna Bistriţa Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: BUF TUDOR BOGDAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.

           

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare I. I. BUF TUDOR BOGDAN proiect 07 noiembrie 2019.doc

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  14.11.2019.

 

Data afişării anunţului pe site: 07.11.2019.