Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: ”Covor asfaltic pe DC-26 Rusu de Sus-Malin, între km 0+450 și km 2+918-4+331, comuna Nușeni”, amplasat în localitățile Rusu de Sus și Malin, intravilan, extravilan, comuna Nușeni, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA NUȘENI.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: ”Covor asfaltic pe DC-26 Rusu de Sus-Malin, între km 0+450 și km 2+918-4+331, comuna Nușeni”, amplasat în localitățile Rusu de Sus și Malin, intravilan, extravilan, comuna Nușeni, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA NUȘENI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare COMUNA NUSENI proiect 5.09.2018.docx

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 13.09.2018.

 

Data afişării anunţului pe site: 5.09.2018.