Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Drumuri forestiere în comuna Șanț, județul Bistrița-Năsăud, etapa a II-a, propus a fi amplasat în comuna Șanț, extravilan, județul Bistrița-Năsăud, titular: COMUNA ȘANȚ.

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul: Drumuri forestiere în comuna Șanț, județul Bistrița-Năsăud, etapa a II-a, propus a fi amplasat în comuna Șanț, extravilan, județul Bistrița-Năsăud, titular: COMUNA ȘANȚ.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.

DECIZIE incadrare COMUNA SANT drumuri forestiere etapa II proiect 10 august 2017

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  17.08.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 10.08.2017.