Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Edificarea unei construcții cu destinația de “Cazare turiști” în localitatea Colibița, comuna Bistrița Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud”, în localitatea Colibița, intravilan, fn, comuna Bistrița Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: VRÂNCEANU MIRCEA

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi cu evaluare adecvată, pentru proiectul:Edificarea unei construcții cu destinația de Cazare turiști” în localitatea Colibița, comuna Bistrița Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud”, în localitatea Colibița, intravilan, fn, comuna Bistrița Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: VRÂNCEANU MIRCEA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare VRANCEANU MIRCEA-proiect 07.12.2017

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 14.12.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 07.12.2017.