Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: ”Extindere rețea gaze naturale și realizare branșamente”, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Apusului, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: CHIUZAN ANCUȚA VIORELA

 

                     

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul ”Extindere rețea gaze naturale și realizare branșamente”, propus a fi amplasat în municipiul Bistrița, str. Apusului, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: CHIUZAN ANCUȚA VIORELA.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi la

Decizie proiect incadrare CHIUZAN ANCUTA.doc la 12 aprilie 2017

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  17.04.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.04.2017.