Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: ”Înființare plantație ecologică de măr, păr, cireș, prun, nuc, construire hală depozitare și împrejmuire”, propus a fi amplasat în localitatea Lechința, extravilan, comuna Lechința, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC DENIMAR ECOFARM SRL.

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: ” Înființare plantație ecologică de măr, păr, cireș, prun, nuc, construire hală depozitare și împrejmuire” propus a fi amplasat în localitatea Lechința, extravilan, comuna Lechința, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC DENIMAR ECOFARM SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-15,00 şi vineri între 9,00-13,00, precum şi

DECIZIE  incadrare SC DENIMAR ECOFARM SRL - proiect b.docx

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la sediul APM Bistriţa-Năsăud la proiectul  deciziei de încadrare până la data de:  11.10.2018.

Data afişării anunţului pe site: 11.10.2018.