Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: "Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Hășmașu-Ciceului și extindere canalizare în satele Uriu și Ilișua, comuna Uriu, județul Bistrița-Năsăud", amplasat în localitățile Hășmașu-Ciceului, Uriu și Ilișua, intravilan și extravilan, comuna Uriu, județul Bistrița-Năsăud, titular: COMUNA URIU.

Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud- anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul: "Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Hășmașu-Ciceului și extindere canalizare în satele Uriu și Ilișua, comuna Uriu, județul Bistrița-Năsăud", amplasat in localitățile Hășmașu-Ciceului, Uriu și Ilișua, intravilan și extravilan, comuna Uriu, județul Bistrița-Năsăud.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00, precum și

Decizie incadrare COMUNA URIU-proiect 09-08-2019

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  18.08.2019.

 

Data afișării pe site: 09.08.2019.