Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Modernizare căi de acces la obiective socio-culturale în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud”, amplasat în localitatea Rebrișoara, străzile Răstoaca 3, Răstoaca 4, Răstoaca 6, Răstoaca 8, intravilan, comuna Rebrișoara, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA REBRIȘOARA.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Modernizare căi de acces la obiective socio-culturale în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud”, amplasat în localitatea Rebrișoara, străzile Răstoaca 3, Răstoaca 4, Răstoaca 6, Răstoaca 8, intravilan, comuna Rebrișoara, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA REBRIȘOARA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi 

DECIZIE incadrare COMUNA REBRISOARA proiect 10.10.2018.docx

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 18.10.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 10.10.2017.