Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: "Modernizarea DJ 172A Beclean-Chiochiș, km 0+000÷26+090", amplasat în intravilanul și extravilanul:- orașului Beclean și a localității Rusu de Jos,- comunei Nușeni, localitățile Rudu de Sus, Nușeni și Beudiu,- comunei Chiochiș, localitățile Bozieș, Apatiu și Chiochiș,județul Bistrița-Năsăud.

 

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud- anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul: "Modernizarea DJ 172A Beclean-Chiochiș, km 0+000÷26+090", amplasat în intravilanul și extravilanul:

- orașului Beclean și a localității Rusu de Jos,

- comunei Nușeni, localitățile Rudu de Sus, Nușeni și Beudiu,

- comunei Chiochiș, localitățile Bozieș, Apatiu și Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00, precum și pe site-ul agenției

Decizie incadrare CJ B-N-proiect 08.08.2018

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  15.08.2018.

 

Data afisării pe site: 08.08.2018.