Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat în comuna Nimigea, intravilan și extravilan, județul Bistrița-Năsăud, titular: COMUNA NIMIGEA.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul: Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat în comuna Nimigea, intravilan și extravilan, județul Bistrița-Năsăud, titular: COMUNA NIMIGEA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare COMUNA NIMIGEA proiect 12 octombrie 2017.docx

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  19.10.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 12.10.2017.