Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Montare staţie de betoane, împrejmuiri şi anexe, propus a fi amplasat în localitatea Bistriţa Bîrgăului, extravilan, fn, comuna Bistriţa Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC DIMEX 2000 COMPANY SRL.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: Montare staţie de betoane, împrejmuiri şi anexe, propus a fi amplasat în localitatea Bistriţa Bîrgăului, extravilan, fn, comuna Bistriţa Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC DIMEX 2000 COMPANY SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare SC DIMEX 2000 COMPANY SRL proiect 08 noiembrie 2018.doc

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  15.11.2018.

 

Data afişării anunţului pe site: 08.11.2018.