Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Montare staţie de pre-epurare şi montare (înlocuire) incinerator”, propus a fi amplasat în localitatea Orheiu Bistriţei, nr. 107A, comuna Cetate, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC AGRO ARDEAL SRL

 

                                                        

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Montare staţie de pre-epurare şi montare (înlocuire) incinerator”, propus a fi amplasat în localitatea Orheiu Bistriţei, nr. 107A, comuna Cetate, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC AGRO ARDEAL SRL.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare SC AGRO ARDEAL SRL proiect 6 dec 2017

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  14.11.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 7.11.2017.