Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: ”Organizare de șantier pentru Modernizare DJ 172 D Lot 4”, amplasat în localitatea Maieru, fn, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC AUTOTEHNOROMSRL.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: ”Organizare de șantier pentru Modernizare DJ 172 D Lot 4”, amplasat în localitatea Maieru, fn, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC AUTOTEHNOROM SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare SC AUTOTEHNOROM SRL-proiect 8.08.2018

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 16.08.2018.

 

Data afişării anunţului pe site: 8.08.2018.