Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Perimetru temporar de exploatare TUNEL VII”, propus a fi amplasat în localitatea Maieru, extravilan, fn – rid Curmătura, C.F. 1031, Nr. Topo 6300, comuna Maieru, titular: S.C. BISTRIȚA AGREGATE S.R.L.

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud- anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Perimetru temporar de exploatare TUNEL VII”, propus a fi amplasat în localitatea Maieru, extravilan, fn – rid Curmătura, C.F. 1031, Nr. Topo 6300, comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud, titular: S.C. BISTRIȚA AGREGATE S.R.L.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00, precum și

DECIZIE incadrare SC BISTRITA AGREGATE SRL proiect 25.06.2020

 

Comentariile / Observațiile / Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de: 05.07.2020.

 

Data afișării pe site: 25.06.2020.