Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „„PNDL II - Modernizare DJ 172 I, km 5+500 – 13+220 Viţa-Ţentea-limita de judeţ Cluj (DJ 172A), judeţul Bistriţa-Năsăud”, propus a fi amplasat în comunele Chiochiş şi Nuşeni, localităţile Ţentea şi Sinnicoară, intravilan şi extravilan, judeţul Bistriţa-Năsăud d, titular: CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD

   

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluare de impact şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „PNDL II - Modernizare DJ 172 I, km 5+500 – 13+220 Viţa-Ţentea-limita de judeţ Cluj (DJ 172A), judeţul Bistriţa-Năsăud”, propus a fi amplasat în comunele Chiochiş şi Nuşeni, localităţile Ţentea şi Sinnicoară, intravilan şi extravilan, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare CJ BN DJ 172 I proiect 13.06.2018.docx

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  21.06.2018.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.06.2018.