Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”PNDR – Înfiinţare exploataţie pomicolă în siatem ecologic, Dumitra – Construire centru de producţie”, propus a fi amplasat în localitatea Dumitra, intravilan şi extravilan, comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC HORAPITI SRL SRL.

         

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru proiectul: ” PNDR – Înfiinţare exploataţie pomicolă în siatem ecologic, Dumitra – Construire centru de producţie”, propus a fi amplasat în localitatea Dumitra, intravilan şi extravilan, comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC HORAPITI SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-15,00 şi vineri între 9,00-13,00, precum şi

DECIZIE incadrare SC HORAPITI SRL - proiect 29.11.2019.docx

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de:  08.11.2019(în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site. 29.11.2019.