Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: ”Realizare reţea electrică de interes public pentru racordarea utilizatorilor individuali din cadrul ansamblului de locuinţe colective”, amplasat în municipiul Bistrița, str. Mălinului, nr. 23, titular: SDEE TRANSILVANIA NORD SA SUCURSALA BISTRIȚA.

 

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud - anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Realizare reţea electrică de interes public pentru racordarea utilizatorilor individuali din cadrul ansamblului de locuinţe colective”, amplasat în municipiul Bistrița, str. Mălinului, nr. 23, județul Bistrița-Năsăud, titular: SDEE TRANSILVANIA NORD SA SUCURSALA BISTRIȚA.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00, precum și

06_DECIZIE incadrare SDEE TRANSILVANIA NORD SA - proiect 9.10.2020

 

 

Comentariile / Observațiile / Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de: 18.10.2020.

 

Data afișării pe site: 09.10.2020.