Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Realizarea, modernizarea capacității de producție a energiei electrice și termice în cogenerare din biomasă în Sîngeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud”, în orașul Sîngeorz-Băi, intravilan, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: U.A.T. ORAȘ SÎNGEORZ-BĂI

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: „Realizarea, modernizarea capacității de producție a energiei electrice și termice în cogenerare din biomasă în Sîngeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud”, în orașul Sîngeorz-Băi, intravilan, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: U.A.T. ORAȘ SÎNGEORZ-BĂI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi

DECIZIE incadrare UAT ORAS SINGEORZ-BAI proiect 08.11.2018.docx

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de: 15.11.2018.

 

Data afişării anunţului pe site: 08.11.2018.