Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Reţele apă, canal, branşamente apă şi racorduri canalizare în comuna Ilva Mică”, județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Ilva Mică, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA ILVA MICĂ.

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul: „Reţele apă, canal, branşamente apă şi racorduri canalizare în comuna Ilva Mică”, județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Ilva Mică, jud. Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA ILVA MICĂ.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 900-1500 și vineri între orele 900-1300, precum şi

DECIZIE incadrare COMUNA ILVA MICA - proiect 13.04.2017.docx

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de:  20.04.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.04.2017.