Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Schimbare generator conversie eolian/solar”, propus a fi amplasat în localitatea Sânnicoară, fn, CF 25160, CF 25161, comuna Chiochiș, titular: SC BLUE LINE ENERGY SRL.

 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud- anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Schimbare generator conversie eolian/solar”, propus a fi amplasat în localitatea Sânnicoară, fn, CF 25160, CF 25161, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud, titular: SC BLUE LINE ENERGY SRL.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 și vineri, între orele 9.00-13.00, precum și

Decizie nr. incadrare SC BLUE LINE ENERGY SRL-proiect 07.11.2019.docx

 

Comentariile / Observațiile / Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de: 17.11.2019.

 

Data afișării pe site: 07.11.2019.