Back

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul: Modernizare drumuri forestiere în comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud, amplasat în localitatea Maieru, str. Valea Caselor, Anieșul Mare și Anieșul Mic, comuna Maieru, județul Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA MAIERU.

 

      

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Modernizare drumuri forestiere în comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud, amplasat în localitatea Maieru, str. Valea Caselor, Anieșul Mare și Anieșul Mic, comuna Maieru, județul Bistriţa-Năsăud, titular: COMUNA MAIERU.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 9.00-15.00 şi vineri între orele 9.00-13.00, precum şi

Acord de mediu COMUNA MAIERU drumuri forestiere proiect 13.04.2018.DOC

Observaţiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 20.04.2018.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.04.2018.