Back

Anunţ public SEA privind decizia finală a etapei de încadrare pentru „Plan Urbanistic General şi Regulament local de urbanism al Comunei Dumitra”, amplasat pe raza comunei Dumitra, jud. Bistriţa - Năsăud, titular: COMUNA DUMITRA

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat despre decizia finală  pentru „Plan Urbanistic General şi Regulament local de urbanism al Comunei Dumitra”, amplasat pe raza comunei Dumitra, jud. Bistriţa - Năsăud, titular: COMUNA DUMITRA Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei iniţiale a etapei de încadrare, referitoare la avizarea „Plan Urbanistic General şi Regulament local de urbanism al Comunei Dumitra, amplasat pe raza comunei Dumitra, jud. Bistriţa - Năsăud, titular: COMUNA DUMITRA, nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud a luat decizia finală pentru „Plan Urbanistic General şi Regulament local de urbanism al Comunei Dumitra”, amplasat pe raza comunei Dumitra, jud. Bistriţa - Năsăud, titular: COMUNA DUMITRA SRL, nu necesită evaluarea de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

 

Dala afişării pe site: 7.08.2018