Back

Anunţ public SEA privind decizia finală pentru planul: "Plan Urbanistic Zonal - Schimbare destinaţie din anexă gospodărească în pensiune agroturistică, extindere şi etajare”, în localitatea Mintiu, extravilan, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: P.F.A MUREŞAN V. VASILE.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat despre decizia finală pentru:"Plan Urbanistic Zonal - Schimbare destinaţie din anexă gospodărească în pensiune agroturistică, extindere şi etajare”, în localitatea Mintiu, extravilan, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: P.F.A MUREŞAN V. VASILE.

 

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei inițiale a etapei de încadrare, referitoare la avizarea "Plan Urbanistic Zonal - Schimbare destinaţie din anexă gospodărească în pensiune agroturistică, extindere şi etajare”, în localitatea Mintiu, extravilan, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud, nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud a luat decizia finală că "Plan Urbanistic Zonal - Schimbare destinaţie din anexă gospodărească în pensiune agroturistică, extindere şi etajare”, în localitatea Mintiu, extravilan, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud.nu necesită evaluare de mediu și se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Data afişării anunţului pe site: 11.02.2020